Kerneområder

Advokatfirma PAUL HENRIK JØLVER

Ansættelsesret

Vi tilbyder at bistå dig med en kompetent og effektiv assistance i forbindelse med:

 • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter for virksomheder og for lønmodtager
 • Direktionens ansættelsesforhold
 • Afskedigelse og bortvisning samt indgåelse af fratrædelsesordninger

 

Fast ejendom

Er du ved at købe eller sælge fast ejendom, kan vi tilbyde rådgivning og assistance i forbindelse med handlen til en fast pris. På dine vegne gennemgår vi samtlige juridiske dokumenter, rådgiver dig og sørger for at tinglysningen sker korrekt og rettidigt.

 

Lejeret

Vi har en del erfaring med lejeret i form af udarbejdelsen af bolig- og erhvervslejekontrakter, rådgivning af udlejere og lejere om lejeretslige forhold samt løsning af lejeretslige tvister.

 

Process

Vi rådgiver og repræsenterer vores klienter i forbindelse med førelse af retssager indenfor:

 • Civile retssager
 • Straffesager
 • Sager ved nævn og rå

 

Erstatnings og Forsikringsret

Vi tilbyder gerne assistance såfremt du kommer til skade eller lider økonomisk tab som er erstatningsberettiget. Vi kan vurdere hvilke erstatningskrav du kan rejse og har du allerede modtaget erstatning, kan vi gennemgå din sag og vurdere, om du har fået det korrekte beløb. Vi yder gerne rådgivning og assistance i forbindelse med:

 • Arbejdsskader
 • Trafikskader
 • Patientskader

 

Dødsbobehandling

Her sikrer vi, at berigtigelse af boet: fordeling og afhændelse af boets aktiver,

 

betaling af boets eventuelle gæld og indgivelse af opgørelser til Skifteretten og SKAT, afsluttes hurtigst og bedst muligt for klienterne.

 

Selskabsret

Vi yder professional rådgivning inden for alle aspekter af selskabsretten og bistår vores klienter med stiftelser, omdannelser, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt andre vedtægtsændringer.

 

Familiret

Hos PAUL HENRIK JØLVER ADVOKATKONTOR yder vi rådgivning og repræsenterer i sager vedrørende alle familieretlige spørgsmål herunder:

 • Separation og skilsmisse
 • Formuedeling
 • Børn

Forældremyndighed

Bopæl og samvær

Børnebidrag

 • International familieret

Internationale familieretlige forhold er en af vores kernekompetence. Hvis den ene ægtefælle ikke er dansker og/ eller ægteskabet er indgået i udlandet, opstår der en række yderligere problemstillinger i forbindelse med både separation og skilsmisse, deling af formue samt forældremyndighed. Vi tilbyder at bistå jer med en professionel og effektiv rådgivning indenfor området.

 • Ægtepagter (særejeaftaler)

Det er ofte en god ide at indgå en ægtepagt allerede inden, ægteskabet etableres, da som udgangspunkt er alt, hvad man indbringer i ægteskabet skal deles ligeligt. Ønsker I en anden fordeling, når den ene af jer dør eller såfremt man vælger at ophæve ægteskabet, kan vi bistå jer med en særejeaftale, som passer præcist til jeres ønsker.

 • Papirløst samliv

Lever I ugifte sammen og sammenblander jeres økonomi og/ eller får børn

sammen, bør I forholde jer til konsekvenserne, såfremt den ene af jer dør eller vælger at ophæve samlivet. Vi har en del erfaring med rådgivning om papirløst samliv.

 • Testamenter

Har du et bestemt ønske om, hvordan arven efter dig skal fordeles, er det vigtigt, at du taler med din advokat om det. Med et testamente kan du ændre på, hvem der skal arve dig, og hvor meget.

 

 

 

KERNEOMRÅDER

 

 

Copyright © All Rights Reserved